Actueel

Actueel

Volg ons op Linkedin


Superkrachten

SUPERKRACHTEN

VASMO congres 13 mei 2022

Wil jij meer uit jezelf halen en wil jij jouw superkrachten aanboren? Ben jij ook een Superkracht als ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap? En wil je in de toekomst ook blijven schitteren? Dan wordt het VASMO-congres op 13 mei voor jou een inspirerende én praktische bijeenkomst waar je veel voor jezelf kunt halen.

Samen met MEDE en sl-IMPACT organiseert VASMO op 13 mei dit inspirerende congres.

Lees verder


New Normal

Een mooie kans voor de ambtelijk secretaris

Het ”nieuwe normaal” zal steeds meer vorm krijgen. Als jij je hier goed op voorbereid, zal je zien dat het mooie kansen biedt.

Op 5 maart 2021 organiseert sl-IMPACT samen met MEDE een digitale VASMO-bijeenkomst, waarin we het nieuwe normaal in beeld brengen en nagaan hoe dit zich vertaalt naar de rol en vaardigheden van de ambtelijk secretaris.

Lees verder


Nieuwsbrief december 2019

Terugblik platformbijeenkomst ASSW 19 november 2019

Tijdens de bijeenkomst stond Duurzame Inzetbaarheid centraal en werd vanuit verschillende invalshoeken belicht:

  • Aan de slag met duurzame inzetbaarheid door OR/Arbo-commissie. Een bijdrage van Simon Troost, Arbo-deskundige bij sl-IMPACT
    Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert.....

Lees verder


Inspiratiebijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

Het thema van deze inspiratiebijeenkomst is: beklim de participatieladder!

De laatste jaren zijn organisaties én de medezeggenschap fors in beweging. Steeds meer organisaties zoeken naar manieren om medewerkers meer te betrekken bij verandering en bij besluitvorming. We noemen dat ook wel medewerkersparticipatie. Deze vormen van participatie zijn soms in plaats van, maar ook vaak in combinatie met een rol van de formele medezeggenschap.

Lees verder


Begeleiden van OR leden

Het begeleiden van OR leden is een hele uitdaging voor het dagelijks bestuur. Zo bleek ook tijdens deze workshop bij OR-KompAS. De deelnemers kregen een casus voorgelegd van een OR lid die te veel hooi op zijn vork nam en het even niet meer aankon. De meningen hoe ze de dit op konden pakken liepen uiteen. Gelukkig gaf de theorie situationeel leidinggeen van Hersey en Blanchard een helpende hand.

Om de OR leden effectief te begeleiden en daarmee het beste in de leden naar boven te halen, moet je de begeleidingsstijl afstemmen op het OR lid. Een nieuw OR lid kan je op een andere manier begeleiden dan een zeer ervaren OR lid. Ook wanneer je het ervaren OR lid een nieuwe taak geeft (bv. als commissie voorzitter) kan het voorkomen dat je in het begin extra begeleiding moet geven.

Lees verder


Missie Visie Doelen Strategie

Elke ondernemingsraad heeft het weleens geprobeerd: een missie en een visie geformuleerd, speerpunten bedacht en vervolgens een werkplan gemaakt. Alleen, kom je dan ook tot uitvoering daarvan? En is de missie een ooit bij de training bedacht riedeltje of een echt geïnternaliseerd verhaal dat echt leidend is voor het handelen van de OR? Tijdens het jaarlijkse OR-KompAS van 16 april in Villa Jongerius in Utrecht verzorgde MEDE daarover een workshop.

Theorie en praktijk

Natuurlijk weten de meesten het wel: eerst is een missie nodig, dan formuleer je de visie, hieruit komen speerpunten of doelen uit voort en dan maak je een plan om die te bereiken. De praktijk is echt weerbarstiger. Dat komt ook omdat de relatie tussen de trits MVDS niet altijd helder is.


Lees verder


Aanrader

In een gastblog van Alice Oosterhoff, medezeggenschapsprofessional bij Gemeente Utrecht, interne bedrijven blikt zij terug op de leergang Adviseur Dialoog en Participatie.

Groepsfoto

Vanuit mijn vak ben ik altijd opzoek naar vernieuwingsrichtingen, waarin de medezeggenschap zich beweegt. Zo ontstond mijn interesse voor de leergang Adviseur Dialoog en Participatie. Ook de ondernemingsraad waar ik voor werk werd enthousiast over de inhoud van het programma. Zo startte ik in november 2016 aan de leergang. Leerde vernieuwingsrichtingen binnen de MZ en verschillende dialoogvormen kennen.

Stephany LinthorstBinnen de leergang werk je aan je persoonlijke ontwikkeling met name op het gebied van dialoogvoering en maak je een analyse van de medezeggenschap en participatie binnen de organisatie. Dit resulteerde in een mooi visiedocument Dialoog en Participatie.

Nu een maand na afronding van de leergang merk ik dat ik de opgedane kennis, dagelijks toepas! Het is echt een aanrader om een analyse te maken van de organisatie met het oog op participatie en medezeggenschap!

Alice Oosterhoff, medezeggenschapsprofessional bij Gemeente Utrecht, interne bedrijven

De leergang Adviseur Dialoog en Participatie is ontwikkeld in samenwerking tussen MEDE en sl-IMPACT. Meer informatie over deze leergang kan je opvragen bij Stephany Linthorst, organisatiecoach bij sl-IMPACT, via info@sl-impact.nl.