Over Ons

Filosofie

Echte verandering vraagt om een aanpak op maat. Daardoor sluiten wij aan bij de vraag en de context en kunnen we ervoor zorgen dat eigen mensen dragers zijn van het traject. Wij passen daarbij actuele inzichten toe door deze te vertalen naar praktische interventies.

Onze visie op leren en ontwikkelen

Ons motto is duurzaam ontwikkelen. Wij streven ernaar om het leren tot een continu proces te maken en lerende organisaties te ondersteunen bij de verankering van deze ontwikkeling. Dit doen wij door te zorgen voor een vertaling van de kennis naar kunde en een vertaalslag te maken van theorie naar praktijksituaties. Onze interventies zijn duurzaam; wij richten ons op leren in trajecten en coaching/begeleiding in de praktijk. Onze visie op leren en ontwikkelen ondersteunen wij met innovatieve leermethoden, verschillende leerinterventies en werkvormen afgestemd op de doelgroep en hun leerstijl. Door onze ontwikkeltrajecten willen wij mensen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Wij onderscheiden 4 leerdimensies:

Kennis
Theorieën, feiten en achtergrondinformatie;

Inzicht
De context begrijpen, noodzaak en belang van kennis inzien, begrip, samenhang, logica.;

Vaardigheden
Het gewenste gedrag vertonen in praktijksituaties;

Impact
Nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes omzetten naar de praktijk.

Onze visie op medewerkersparticipatie

Arbeidsorganisaties zijn steeds meer afhankelijk van menselijk kapitaal. Actieve betrokkenheid van medewerkers en de verbinding tussen visies en belangen zijn essentieel voor de continuïteit van een organisatie en het behalen van vooraf bepaalde doelen;
Want alleen gedragen ideeën voor verandering hebben kans van slagen.

We zien medezeggenschap als een positieve bijdrage aan de (ontwikkeling van de) organisatie. Als uitgangspunt zien we dan ook dat een goed functionerende medezeggenschap gericht is op het realiseren van de organisatiedoelen en van groot belang is voor het bedrijf, het management en de medewerkers;

Medezeggenschap voeren (participatie, invloed en betrokkenheid) is een ontwikkelingsproces

Onze werkwijze

Wij gebruiken organisatiecoaching als veranderkundig methodiek. Organisatiecoaching is een integrale aanpak die vraaggestuurd en on the job plaatsvindt; wij starten bij de vraag van de betrokkenen. Met de focus op het resultaat voor de gehele organisatie, bieden wij zowel individuele coaching alsook teamcoaching.

Ervaringen

sl-Impact heeft reeds jarenlange ervaring op het gebied van medewerkersparticpatie en het trainen en coachen van mensen. Daardoor spreken wij de taal van de betrokkenen die mee moeten denken in het veranderproces en maken wij makkelijk contact.

Stephany Linthorst

Stephany Linthorst

Stephany Linthorst is uw organisatiecoach/ veranderkundige. Als organisatiecoach maakt zij gebruik van individuele coaching alsook van teamcoaching. Als veranderkundige gaat zij voornamelijk in op HOE de veranderingen blijvend verankerd kunnen worden in de organisatie. Ook wel de ‘zachte kant’ bij veranderingsprocessen.

Wie haar leert kennen weet dan ook dat zij oog heeft voor de zachte kant van de verandering EN voor de zakelijke kant van de organisatie. Klanten geven aan dat zij resultaatgericht en pragmatisch is, snel contact maakt met mensen en vakkundig leerprocessen kan begeleiden.

Stephany is afgestudeerd in Personeel & Organisatie en Verandermanagement.