Masterclass voor directie/HR/MT

Wat houdt de Masterclass in?

We zien in de praktijk dat OR-en beter uit de verf komen als zij hun positie als adviesorgaan ten volle kunnen benutten. De effectiviteit van de OR wordt echter in belangrijke mate bepaald in het samenspel met de bestuurder.

In de masterclass kijken we naar de organisatiedoelen en leggen vanuit deze organisatiepijlers verbinding tussen de organisatie en de medezeggenschap. Daarmee wordt de medezeggenschap iets van de organisatie als geheel. Daar zit de verbinding.

Werkwijze

Interactieve inleidingen, afgewisseld met verschillende opdrachten, voorbeelden en gelegenheid tot uitwisseling.

Resultaat

U ontwikkelt een stevige basis voor uw administratieve en organisatorische werkzaamheden. Na de training:

  • Beschikt u over toepasbare kennis van de voornaamste rechten en plichten van bestuurder en OR conform de Wet op de ondernemingsraden: informatierecht, overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht;
  • Weet u in het kader van het adviesrecht invulling te geven aan de open norm ‘belangrijk’;
  • Kunt u de vertaling maken van WOR naar ‘POR’ (Praktijk op de ondernemingsraden): hoe directie/MT en OR het beste uit de samenwerking kunnen halen;
  • Doelstellingen kunnen op maat worden bijgesteld en programma worden aangepast.

Voor wie

Voor bestuurders/HR/MT

Praktische gegevens

Duur:
1 dagdeel

Datum:
In overleg met de klant

Trainer:
Maurits de Ruiter

Locatie:
in company