Medewerkersparticipatie

Coaching

Organisatie ontwikkeling

Wij gebruiken organisatiecoaching als veranderkundig methodiek. Organisatiecoaching is een integrale aanpak die vraaggestuurd en on the job plaatsvindt; wij starten bij de vraag van de medezeggenschap. Met de focus op het resultaat voor de gehele organisatie en medewerkersparticipatie, bieden wij zowel individuele coaching alsook teamcoaching. Door onze interventies versterken wij de medezeggenschap binnen de organisatie.

Leiderschapsontwikkeling Dagelijks Bestuur ondernemingsraad

Als DB zorg je ervoor dat al het OR werk op rolletjes loopt. Je voert de regie over de behandeling van onderwerpen, overlegt met de bestuurder, en geeft leiding aan het OR-team. Efficiƫnte werkwijze invoeren, taakverdeling, maar ook leidinggeven aan het OR-team zijn vraagstukken die in een DB-coaching aan de orde kunnen komen.

Individuele coaching

Een voorzitter, secretaris, ambtelijk secretaris of OR lid kan er ook voor kiezen voor individuele coaching. Deze coaching begint met de coachvraag van de coachee.

Bij individuele coaching werken wij aan het probleemoplossend vermogen, het ontwikkelen van effectiever denk-gedragspatroon en stimuleren wij het reflecteren op eigen gedrag, eigen keuzes en wijze van leren.

Teamontwikkeling ondernemingsraad

Vraagstukken die tegenwoordig aan OR worden voorgelegd zijn veel omvattender en complexer als enkel jaren geleden. Dit vraagt veel van de leden. OR-leden moeten inhoudelijk goed op de hoogte zijn van onderwerpen.

Groepsproces

Om echt resultaat te halen is echter meer nodig dan allen goed inhoudelijk op de hoogte zijn. Het proces binnen de OR is minstens zo belangrijk. Als het proces stagneert kan ook de besluitvorming binnen de OR stagneren en dit heeft zijn invloed op het resultaat van de medezeggenschap. Daarom vergroot je de slagvaardigheid als je stuurt op interactie en processen binnen de OR. Door verschillende interventies worden processen zichtbaar en bespreekbaar. Daarom deze stelling: Inhoud + proces = resultaat.

Benutten kwaliteiten

Daarnaast heeft elk OR-lid zijn kwaliteiten, door deze kwaliteiten te benutten en in te zetten voor de doelen die de OR zich stelt ontstaat een resultaat die voor betrokkenen motiverend werkt.

Training

Veranderingen doorvoeren in organisaties is mensenwerk. De verbinding tussen de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van organisaties is cruciaal. Bij onze trainingen kijken wij naar houding en gedrag van mensen voortkomende uit overtuigingen en drijfveren. Wij richten ons op kennis, inzicht, vaardigheden en vertalen dit steeds naar IMPACT op de dagelijkse praktijk.

Onze trainingen kunnen op maat met u gemaakt worden. Samen met u bepalen wij het resultaat van de training en stemmen onze leerinterventies hierop af.

Advies

Organisatieveranderingen worden steeds complexer en volgen elkaar steeds sneller op. Wij bekijken samen met u verschillende invalshoeken; de harde kant van de verandering zoals o.a. strategie, organisatiestructuur, werkprocessen, maar ook de zachte kant van de veranderingen zoals samenwerken binnen organisaties. Belangrijk hierbij is medewerkersparticipatie. Hoe krijg je ze mee?

sl-IMPACT ondersteunt zowel procesmatig als inhoudelijk bij uiteenlopende organisatievraagstukken.