Vernieuwde medezeggenschap

Vernieuwde medezeggenschap

De wereld verandert en de medezeggenschap verandert mee!

Alle veranderingen hebben impact op de medezeggenschap: besluitvorming ligt in de organisaties op verschillende niveaus, er wordt meer snelheid en flexibiliteit gevraagd en vraagstukken zijn vaak complexer. Ook regelen steeds meer mensen zelf hun zaken en zijn ze minder geïnteresseerd in de traditionele medezeggenschapsorganen zoals ondernemingsraden. Participatie en het creëren van draagvlak blijven echter van belang. Dit maakt dat er gezocht wordt naar nieuwe vormen passend bij de huidige tijd en veranderende organisaties en behoeften. Een zoektocht naar meer betrokkenheid van een bredere groep medewerkers en een snellere en flexibelere manier van werken.

We zien een verschuiving van indirecte participatie in de traditionele medezeggenschap naar meer directe participatie in nieuwe vormen.

Onze aanpak

Er zijn geen blauwdrukken voor nieuwe vormen van participatie. Het is een zoektocht voor alle deelnemers, zoals medezeggenschap, bestuurder, MT, HRM en medewerkers.

Samen met de klant kijken naar wat de bedoeling van medezeggenschap daadwerkelijk is en hier met alle betrokken actoren toekomstgericht vorm aan geven.
Stapsgewijs de inrichting van de medezeggenschap ontwikkelen en hierbij organisch te werk gaan levert een gedragen en succesvolle uitkomst op.