OR en ARBO

OR en ARBO

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor de hele organisatie en alle medewerkers. Maar ook werk dat soms lastig en complex is. Arbo dat gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn/psychosociale arbeidsbelasting. Dat behelst een breed terrein.

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbobeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijke kader.

Het doel van een goed arbobeleid is voorkomen dat medewerkers op termijn definitief uitvallen. Om invloed te krijgen op het arbobeleid is een goed contact van de OR met de achterban onontbeerlijk. Een goed arbobeleid en de uitvoering ervan valt en staat immers met het draagvlak in de organisatie.

Training vgwm-commmissies

Invloed op arbeidsomstandigheden direct aan de slag.

Wil je als medezeggenschap ook daadwerkelijk grip hebben op het arbobeleid binnen jouw organisatie? Volg dan deze training en ga praktisch aan de slag met Arbo.

Klik hier voor meer info:

Meer informatie


Thuiswerken

thuiswerken

Thuiswerken is de toekomst. Voor de ene medewerker een uitkomst de andere mist collega’s en het bedrijf. Thuiswerken is een belangrijk onderwerp voor de OR.

De wet geeft aan dat thuiswerkplekken ook in de ri&e moeten worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld met een eenvoudige checklist.

Download de checklist thuiswerken

Checklist kan je downloaden door je gegevens in te vullen: