Invloed op arbeidsomstandigheden; Direct aan de slag

Wat houdt deze cursus in?

De medezeggenschap heeft door het instemmingsrecht veel invloed op het arbobeleid.
Ook kent de wet na de wijziging in 2017 een aantal verplichte overlegbepalingen tussen de medezeggenschap en in- en externe deskundigen.
Wil je als medezeggenschap ook daadwerkelijk grip hebben op het arbobeleid binnen jouw organisatie? Wil je weten je hoe je als OR/VGWM-commissie je rol moet pakken bij Arbo-thema’s?
In deze training leer je hoe je daadwerkelijk invloed uit kan oefenen op het arbobeleid binnen jouw organisatie en kan je praktisch met Arbo aan de slag.

Resultaat

Resultaat na afloop van deze cursus:

  • kunt u de weg vinden in de wet en effectief het instemmingsrecht uitoefenen;
  • heeft u kennis van de RI&E, plan van aanpak en de toepassing in de praktijk;
  • bent u geïnformeerd over de wettelijke eisen aan de deskundige bijstand;
  • heeft u nagedacht over een overlegstructuur met de in- en externe deskundigen;
  • heeft u een aantal actiepunten beschreven om direct aan de slag te gaan.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor VGWM-commissies en OR-leden.

Leergang A

Praktische gegevens

Duur:
1 dag van 9.00 tot 16.00 uur

Data:
dinsdag 12 mei 2020

Locatie:
Locatie regio Utrecht

Kosten:
€ 395,- per deelnemer, inclusief verblijfkosten, excl. BTW


Inschrijven voor deze cursus