Organisaties in ontwikkeling

Organisaties in ontwikkeling

Wij gebruiken organisatiecoaching als veranderkundig methodiek. Organisatiecoaching is een integrale aanpak die vraaggestuurd en on the job plaatsvindt; wij starten bij de vraag van de betrokkenen. Met de focus op het resultaat voor de gehele organisatie, bieden wij zowel individuele coaching alsook teamcoaching.

Teamontwikkeling

Inhoud + proces = resultaat Samenwerking in teams is fascinerend. Hoe komt het dat teamprocessen stagneren? Er ontstaat even een beweging, maar na verloop van tijd komt het oude, ongewenste gedrag gewoon weer terug. Dit krachtige en hardnekkige fenomeen heet homeostase. Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wil vergroten moet sturen op de interactie en processen binnen het team. Daarom kijken wij naar het team als geheel en naar de (communicatie)patronen die plaatsvinden binnen het team. Door verschillende interventies worden processen zichtbaar en bespreekbaar. Door coaching wordt het team begeleidt naar een effectief resultaat.

Leiderschapsontwikkeling

In een veranderende omgeving is leiderschap met een visie, inzetten van een heldere koers en motiveren van mensen essentieel. Een echte leider weet met een inspirerende visie mensen te verbinden, zodat zij zich inzetten voor de beste resultaten voor het bedrijf. Vanuit de verbinding kan je idee├źn omzetten in daden en gezamenlijk de gewenste resultaten halen. Wij begeleiden teamleiders/bedrijfsleiders bij de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten.

Individuele coaching

Een individueel coachtraject is een unieke manier om in de spiegel te kijken. Het begint met de coachvraag. Soms heeft de coachee een wens naar verandering in relatie tot het werk en wenst zij hulp bij het bereiken van de doelen. Bij individuele coaching werken wij aan het probleemoplossend vermogen, het ontwikkelen van effectiever denk-gedragspatroon en stimuleren wij het reflecteren op eigen gedrag, eigen keuzes en wijze van leren.

Training

Veranderingen doorvoeren in organisaties is mensenwerk. De verbinding tussen de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van organisaties is cruciaal. Bij onze trainingen kijken wij naar houding en gedrag van mensen voortkomende uit overtuigingen en drijfveren. Wij richten ons op kennis, inzicht, vaardigheden en vertalen dit steeds naar IMPACT op de dagelijkse praktijk.

Onze trainingen kunnen op maat met u gemaakt worden. Samen met u bepalen wij het resultaat van de training en stemmen onze leerinterventies hierop af.

Advies

Organisatieveranderingen worden steeds complexer en volgen elkaar steeds sneller op. Wij bekijken samen met u verschillende invalshoeken; de harde kant van de verandering zoals o.a. strategie, organisatiestructuur, werkprocessen, maar ook de zachte kant van de veranderingen zoals samenwerken binnen organisaties. Belangrijk hierbij is medewerkersparticipatie. Hoe krijg je ze mee? sl-IMPACT ondersteunt zowel procesmatig als inhoudelijk bij uiteenlopende organisatievraagstukken.