Leergang niveau D
Adviseur dialoog en participatie,

Wat houdt deze cursus in?

Heeft u als ambtelijk secretaris al meerdere jaren ervaring en ziet u om u heen de vraag naar medezeggenschap veranderen? Bent u al met uw medezeggenschapsorgaan een weg ingeslagen richting andere vormen van het betrekken van medewerkers maar wilt u een goede basis om dit vanuit uw rol professioneel te kunnen begeleiden? Wilt u weten hoe u veel beter aansluit bij de ontwikkeling van de organisatie waar vormen van zelfsturing voor teams en individuele medewerkers steeds meer vanzelfsprekend zijn?

Werkwijze en inhoud

Interactieve inleidingen, externe sprekers die praktijkvoorbeelden behandelen, opdrachten die gekoppeld zijn aan uw eigen praktijk en natuurlijk voldoende onderlinge uitwisseling van ervaringen en voortgang.

Resultaat

U ontwikkelt een stevige basis als adviseur dialoog & participatie. Na de training:

  • kent u de actuele ontwikkeling gericht op dialoog en participatie in organisaties;
  • heeft u een stevig theoretisch kader gericht op dialoog en participatie;
  • bent u in staat om uw eigen organisatie te analyseren op de ontwikkelingen gericht op dialoog en participatie;
  • heeft u concreet ideeën hoe uw eigen (medezeggenschaps)organisatie verder kan groeien in dialoog en participatie;
  • kunt u uw medezeggenschapsorgaan professioneel begeleiden en adviseren om nieuwe stappen te zetten richting het betrekken van medewerkers;
  • bent u geïnspireerd door verschillende praktijkvoorbeelden toegelicht door betrokkenen zelf;
  • heeft u een rugtas vol aan concreet in te zetten (organisatie)dialoogvormen;
  • bent u op de hoogte van de manier waarop u met de medezeggenschap, HR en management ontwikkeling van dialoog & participatie vorm kunt geven;

Voor wie

De leergang is bedoeld voor ambtelijk secretarissen die minimaal een VASMO gecertificeerde leergang ‘Beleidsadviseur’ (niveau B) hebben gevolgd of kunnen aantonen aan deze competenties te voldoen.

Leergang D

Praktische gegevens

Duur:
6 dagen.

Data:
Start: dinsdag 21 april 2020

Trainers:
Stephany Linthorst (sl-IMPACT) of Marcel Daems (MEDE)

Locatie:
Omgeving Dordrecht/Utrecht

Kosten:
€ 3.380,- per deelnemer, inclusief verblijfkosten en exclusief BTW


Inschrijven voor deze cursus