Leergang niveau C

Wat houdt deze cursus in?

De medezeggenschapswereld verandert, daarmee ook de rol van de medezeggenschapsprofessional. De ambtelijk secretaris (AS) zal steeds meer optreden als verbinder binnen de OR en tussen de OR-leden. De AS als procesbegeleider van verschillende vraagstukken en daarmee ook meer in de rol van coachend adviseur. Door aandacht te besteden aan de samenwerkingsprocessen binnen de OR leert u het maximale uit de OR-leden te halen.

Leergang C zorgt ervoor dat u als coachend adviseur in staat bent om de OR door veranderingen heen te begeleiden, zowel op teamniveau als op individueel niveau. Kernwoorden hierbij zijn: groepsdynamica, individuele -en teamcoaching, omgaan met verandering en weerstand in een groep, feedback geven en ontvangen.

Werkwijze en inhoud

Korte inleidingen, gevolgd door (huiswerk)opdrachten, rollenspellen en uitwisseling. Vervolgens gaat u met de verkregen inzichten aan de slag met huiswerkopdrachten, uiteraard gericht op het coachen van uw eigen OR en individuele leden. Deze huiswerkopdrachten maakt u tussen de trainingsdagen in en dienen als input voor de volgende trainingsdagen.

Inhoud

De inhoud van de training is op te delen in de volgende 4 grote aandachtsgebieden:

  • We besteden veel aandacht aan het werken met de groepsdynamica omdat het groepsproces altijd belangrijk is voor het behalen van resultaat in de OR. Wij leren u op verschillende manieren naar de groep te kijken, de punten eerder te herkennen waarop verbetering is te behalen en uw eigen rol daarin aan te scherpen.
  • Wij reiken ‘u verschillende theorieën aan over communicatie en coaching. Deze theoriën geven een stevige basis om uw coachende rol verder te ontwikkelen.
  • Gedurende de hele leergang oefenen op diverse momenten met verdiepende coachingsvaardigheden die u direct in uw praktijk kunt inzetten
  • Als ronde draad door de leergang loopt uw persoonlijke ontwikkeling, die we samen met u afstemmen op uw praktijk en ontwikkelingsvragen.

Resultaat

U ontwikkelt een stevige basis voor uw functie als coachend adviseur. Na de training:

  • heeft u een analyse gemaakt van het functioneren van uw OR vanuit verschillende theorieën en ziet u de verbeterpunten van het team;
  • weet u hoe u de veranderingen binnen de OR effectiever kunt begeleiden en coachen;
  • heeft u inzicht in de verschillende stijlen van coachen en begeleiden;
  • weet u welke coachingsstijl het beste past bij de individuele OR-leden;
  • kunt u schakelen bij uw begeleiding tussen de verschillende aangereikte theorieën;
  • heeft u een aantal coachings vaardigheden

Indien u de leergang met goed gevolg afsluit, ontvangt u een certificaat met een VASMO-predicaat ‘Ambtelijk secretaris niveau C’.

Voor wie

De training is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van OR’en met veel werkervaring, die zich graag willen richten op het coachen van de OR.

Leergang C

Praktische gegevens

Duur:
5 trainingsdagen

Data:
Start: dinsdag 21 april 2020

Trainers:
Stephany Linthorst (sl-IMPACT) of Richard Priem (MEDE)

Locatie:
Omgeving Dordrecht/Utrecht

Kosten:
€ 3.150,- per deelnemer, inclusief vergaderarrangement, excl. BTW


Inschrijven voor deze cursus