Basis ondernemingsraadswerk

Wat houdt deze cursus in?

Als nieuw OR-lid, komt er veel op u af. Er zullen veel vragen bij u opkomen: wat is nu precies een OR? Wat wordt er verwacht van een OR? Hoe zit het met de WOR?

Om ervoor te zorgen dat u als OR-lid snel volwaardig meedraait in de OR, bieden we u deze instapdag aan. Op deze dag verwerft u basiskennis en -inzichten die nodig zijn bij het vervullen van uw OR-taak.

Resultaat na afloop van de training:

  • weet u wat er van de OR verwacht wordt en van u als nieuw OR lid;
  • heeft u zicht op de positie, taak en functie van de ondernemingsraad;
  • weet u hoe het beleid in de organisatie tot stand komt en kent u de rol en beïnvloedingsmomenten van de OR hierbij;
  • heeft u inzicht in de bevoegdheden van de OR (WOR) en hiermee geoefend.

De training is bedoeld voor startende OR leden.

OR en achterban de basis

Praktische gegevens

Training als online bijeenkomst van 2 delen verspreid over 2 data

Data:
dinsdag 15 juni 2021

Tijd:
10.00 tot 12.30 uur

Datum vervolgbijeenkomst:
In overleg met de deelnemers

Kosten:
€ 295,-- exclusief BTW.


Inschrijven voor deze cursus