Basis ondernemingsraadswerk

Wat houdt deze cursus in?

Als nieuw OR-lid, komt er veel op u af. Er zullen veel vragen bij u opkomen: wat is nu precies een OR? Wat wordt er verwacht van een OR? Hoe zit het met de WOR?

Om ervoor te zorgen dat u als OR-lid snel volwaardig meedraait in de OR, bieden we u deze instapdag aan. Op deze dag verwerft u basiskennis en -inzichten die nodig zijn bij het vervullen van uw OR-taak.

Resultaat na afloop van de training:

  • weet u wat er van de OR verwacht wordt en van u als nieuw OR lid;
  • heeft u zicht op de positie, taak en functie van de ondernemingsraad;
  • weet u hoe het beleid in de organisatie tot stand komt en kent u de rol en beïnvloedingsmomenten van de OR hierbij;
  • heeft u inzicht in de bevoegdheden van de OR (WOR) en hiermee geoefend.

De training is bedoeld voor startende OR leden.

OR en achterban de basis

Praktische gegevens

Data:
maandag 7 juni 2021

Locatie:
n.t.b. gelegen in het midden van het land

Tijd:
09.30 - 16.30 uur

Kosten:
€ 395,-- per deelnemer, inclusief verblijfskosten exclusief btw

Inschrijven voor deze cursus