Over Ons

Filosofie

Echte verandering vraagt om een aanpak op maat. Daardoor sluiten wij aan bij de vraag en de context en kunnen we ervoor zorgen dat eigen mensen dragers zijn van het traject. Wij passen daarbij actuele inzichten toe door deze te vertalen naar praktische interventies.

Onze visie op leren en ontwikkelen

Ons motto is duurzaam ontwikkelen. Wij streven ernaar om het leren tot een continu proces te maken en lerende organisaties te ondersteunen bij de verankering van deze ontwikkeling. Dit doen wij door te zorgen voor een vertaling van de kennis naar kunde en een vertaalslag te maken van theorie naar praktijksituaties. Onze interventies zijn duurzaam; wij richten ons op leren in trajecten en coaching/begeleiding in de praktijk. Onze visie op leren en ontwikkelen ondersteunen wij met innovatieve leermethoden, verschillende leerinterventies en werkvormen afgestemd op de doelgroep en hun leerstijl. Door onze ontwikkeltrajecten willen wij mensen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Wij onderscheiden 4 leerdimensies:

Kennis
Theorieën, feiten en achtergrondinformatie;

Inzicht
De context begrijpen, noodzaak en belang van kennis inzien, begrip, samenhang, logica.;

Vaardigheden
Het gewenste gedrag vertonen in praktijksituaties;

Impact
Nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes omzetten naar de praktijk.

Onze visie op medewerkersparticipatie

Arbeidsorganisaties zijn steeds meer afhankelijk van menselijk kapitaal. Actieve betrokkenheid van medewerkers en de verbinding tussen visies en belangen zijn essentieel voor de continuïteit van een organisatie en het behalen van vooraf bepaalde doelen;
Want alleen gedragen ideeën voor verandering hebben kans van slagen.

We zien medezeggenschap als een positieve bijdrage aan de (ontwikkeling van de) organisatie. Als uitgangspunt zien we dan ook dat een goed functionerende medezeggenschap gericht is op het realiseren van de organisatiedoelen en van groot belang is voor het bedrijf, het management en de medewerkers;

Medezeggenschap voeren (participatie, invloed en betrokkenheid) is een ontwikkelingsproces

Onze werkwijze

Wij gebruiken organisatiecoaching als veranderkundig methodiek. Organisatiecoaching is een integrale aanpak die vraaggestuurd en on the job plaatsvindt; wij starten bij de vraag van de betrokkenen. Met de focus op het resultaat voor de gehele organisatie, bieden wij zowel individuele coaching alsook teamcoaching.

Ervaringen

sl-Impact heeft reeds jarenlange ervaring op het gebied van medewerkersparticpatie en het trainen en coachen van mensen. Daardoor spreken wij de taal van de betrokkenen die mee moeten denken in het veranderproces en maken wij makkelijk contact.

Ons Team

Stephany Linthorst

Stephany Linthorst

Stephany Linthorst is uw organisatiecoach/ veranderkundige. Als organisatiecoach maakt zij gebruik van individuele coaching alsook van teamcoaching. Als veranderkundige gaat zij voornamelijk in op HOE de veranderingen blijvend verankerd kunnen worden in de organisatie. Ook wel de ‘zachte kant’ bij veranderingsprocessen.

Wie haar leert kennen weet dan ook dat zij oog heeft voor de zachte kant van de verandering EN voor de zakelijke kant van de organisatie. Klanten geven aan dat zij resultaatgericht en pragmatisch is, snel contact maakt met mensen en vakkundig leerprocessen kan begeleiden.

Stephany is afgestudeerd in Personeel & Organisatie en Verandermanagement.

Simon Troost

Simon Troost

Simon Troost is uw opleider voor alle thema’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mens en werk. Goede arbeidsomstandigheden verminderen de verzuimkosten, het verloop en vergroot de inzet en motivatie van medewerkers. Ondernemingsraden hebben hierbij een belangrijke rol via het instemmingsrecht.

Simon maakt de complexe wetgeving toegankelijk en zorgt daardoor dat de ondernemingsraad maximaal invloed krijgt. Behalve veel aandacht voor het veiligheidsaspect vindt hij ook de zachte kant van de arbowetgeving belangrijk.

Klanten geven aan dat zijn uitleg helder en de vele voorbeelden herkenbaar zijn. En een vleugje humor mag daar niet bij ontbreken.

Simon heeft een hogere technische opleiding en veel ervaring in het bedrijfsleven. Ook is hij afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog.

Susanty Nap

Susanty Nap

Susanty Nap is uw trainer en organisatie/teamcoach. Als trainer begeleidt zij groepen bij de ontwikkeling van de interne samenwerking en het formuleren van de eigen werkwijze. Als organisatiecoach helpt zij organisatieveranderingen te vertalen naar kleine, concrete te ondernemen stappen en het creëren van bewustzijn, begrip en betrokkenheid.

De opdrachtgevers waar Susanty mee samenwerkt kenmerken haar als een trainer en coach die de brug weet te slaan tussen oog voor de mensen en hun beleving enerzijds en taak- en doelgericht van het team en de organisatie anderzijds.

Susanty is afgestudeerd in de Algemene Sociale Wetenschappen met de specialisatie Arbeid, Management en Organisatie. Daarna heeft zij diverse coachopleidingen succesvol afgerond voor teams en individuen.

Karin Klop

Susanty Nap

Karin werkt graag aan veranderingsprocessen in organisaties, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur, organisatieverandering en participatie. Zij helpt organisaties en teams een helder beeld te krijgen en richting te kiezen, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Karin is ook inhoudelijk adviseur voor ondernemingsraden bij reorganisaties.

Daarnaast is Karin een ervaren trainer. Ze heeft een scherp oog voor de non-verbale aspecten van communicatie en beschikt over veel interventiemethodieken op dit vlak. 

Kerncompetenties van Karin zijn: analytisch, creatief, verbindend, observatief sterk, zorgvuldig, resultaatgericht en communicatief.

Karin heeft gestudeerd aan de Universiteit Wageningen, Hogeschool vd Kunsten Arnhem en heeft veel nascholing gevolgd op het gebied van juridische zaken, organisatieverandering en persoonlijk leiderschap.

Maurits de Ruiter

Maurits

Maurits de Ruiter pakt als adviseur, trainer of coach organisatievraagstukken op onorthodoxe wijze aan, zowel in de profit sector als in de not-for-profit sector, Sociale Ontwikkel Bedrijven en overheid. Zo begeleidde hij onder andere complexe kwesties in één werkconferentie met de betrokkenen tot een werkbare en duurzame oplossing.

Deelnemers maken graag gebruik van zijn analyses, modellen en deskundigheid bij het creëren van goede werkrelaties en het vinden van perspectief voor de organisatie.

Zijn kracht is het herkennen en aanspreken van de kwaliteiten van teams met een sturende verantwoordelijkheid, zoals management teams en ondernemingsraden.

Maurits studeerde Bewegingswetenschappen en propedeuse Economie, bedrijfskundige richting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij tevens in jiu-jitsu de bruine band haalde.